Ženská sila mení svet

Pocítiť a objaviť prvý raz skutočnú ženskú silu a potenciál bolo pre mňa nezabudnuteľným životným okamihom.  Bol to moment prebudenia a hlbšieho poznania. Uvedomila som si, že dovtedy som nepoužívala svoj potenciál a vlastne vôbec neviem, kto som, aká je moja sila. Akoby som otvorila dvere k tej časti svojho bytia, o ktorom som predtým v hĺbke mojej duše iba tušila, ale nevedela som, či skutočne existuje. Bol to veľmi hlboký, intímny a osobný moment, keď som sa vo svojom vnútri prepojila s niečím vyšším ako som ja. A tam sa začala moja cesta k objavovaniu vlastnej ženskej sily.

Pocítila som, že vlastne nikdy nie som sama, že sila tohto priestoru ma stále vedie a napĺňa. Akoby som mala v sebe celý svet a bola som s ním prepojená a cítila jeho nekonečnú silu.  Pochopila som, že ženská sila je oveľa väčšia ako len individuálne bytie. Akoby každá žena v sebe mala jeden veľký vesmír, svet, ktorý je plný nekonečnej sily a možností. Ona je súčasťou tohto sveta a tento svet je zároveň v nej.

Každá žena má prístup k tomuto nekonečnému zdroju sily, ktorá je tu odpradávna. Náš svet na svoje uzdravenie potrebuje, aby žena používala túto posvätnú silu, inak nebudeme ako spoločnosť v rovnováhe. To najdôležitejšie, čo žena potrebuje vo svojom živote uskutočniť, je nájsť svoju pravdivosť, teda zistiť, kto je, prečo je tu a ako má použiť svoju silu pre kolektívne dobro. Všetko ostatné sa prirodzene upraví, keď žena prijme to, kto je a vstúpi do svojej skutočnej sily a bude pevne stáť vo svojom centre, kde je jej miesto. Nenadarmo sa hovorí, a z praxe to vieme, že keď je matka v poriadku a šťastná, celá rodina je spokojná. Ak ženy budú milované, šťastné, rešpektované a chránené v spoločnosti, aj celá spoločnosť bude spokojná a bude prosperovať.

Zovšadiaľ naokolo počúvame, aké by sme mali a nemali byť, čo sa patrí a nepatrí, ako máme vyzerať, ako máme chodiť, čo si máme obliecť, ako sa máme správať, aby sme boli pekné pre iných a také, aké by nás ostatní chceli mať, až sme sa v tom stratili. A tak namiesto toho, aby sme nahliadli hlbšie do seba, hľadáme odpovede okolo nás, ktoré nás iba viac pomýlia.

Toto je však len následok, lebo sme stratili samy seba už oveľa skôr. Stačí sa pozrieť do histórie, ako sme postupne strácali našu rovnocennú silu v spoločnosti a ženský princíp slabol. Keď sme prejavili našu silu a schopnosti, boli sme za to potrestané. Začali sme nedôverovať mužom a uzatvárať sa. Postupne sme boli utláčané a do našich sŕdc sa vkradol strach. A tento strach nás jednu od druhej vzďaľoval a postupne oslaboval našu ženskú  silu. A dnes sme tu, hľadáme cestu naspäť k sebe a obnovujeme našu silu, aby sme znovu mohli nastoliť rovnováhu. Všetka tá neistota, bolesť, podceňovanie, nedostatočnosť, pochybnosti, ktoré každá žena v sebe v určitej miere nosí, je výsledkom tejto histórie. Je následkom odpojenia od našej posvätnej sily. Ak chceme mať rovnováhu vo svete okolo nás, v našich vzťahoch, v spoločnosti, potrebujeme najskôr nastoliť rovnováhu samy v sebe. A žena je iniciátorkou tohto procesu.

Nie je ľahké zistiť, kto ste a odvážiť sa žiť svoju pravdu, prekonať všetky tie strachy, neistoty a limitácie, ale je to nutné preto, aby ste ako žena našli v živote svoje vnútorné šťastie, silu a naplnenie.

 

Sila vzájomného prepojenia žien

Pred niekoľkými rokmi som bola so skupinkou žien na Bali. Bol príjemný večer, boli sme v meditačnom centre na severe Bali a postupne sme sa schádzali pri jednej z chatiek, v ktorých sme boli ubytované. Najskôr nás bolo iba niekoľko, ale potom ako ostatné počuli naše rozhovory, pridávali sa. Ani neviem ako, ale boli sme v kruhu a začali sme len tak spievať slovenské ľudové piesne. Nevnímali sme, ako ubiehal čas. Iba sme spievali jednu pieseň za druhou. Ak sme náhodou nevedeli slová, chvíľu sme načúvali a potom sme sa pridali. Bol to neskutočne silný zážitok – akoby sme sa všetky poprepájali  a cítili jedna druhú, ba aj ženy z minulosti a smútok, clivotu, radosť v ich speve. Žiadna nechcela odísť, boli sme tam spolu prítomné a spojené v tejto najväčšej ženskej sile, tak ako to bolo odpradávna. Vtedy som si uvedomila, že my ženy sme v histórii a v každej kultúre vždy nachádzali svoj spôsob, ako sa stretávať, spájať a odovzdávať si múdrosť. Naše slovenské staré mamy to robili spevom na poli alebo na páračkách. Balijské ženy vyrábali z palmových listov a kvetov ozdoby potrebné na modlitby A práve na Bali sme v kreatívnej činnosti v kruhu spolu s nimi znovu nachádzali svoju silu a prepojenie. Naša ženská múdrosť je prepojená, potrebujeme sa o ňu podeliť, aby sa zachovala, a učiť jedna druhú ako byť ženou. A ako prvé spojenie, ktoré potrebujeme znovu obnoviť, je to medzi matkou dcérou.

Vedeli ste, že stromy v lese sú hlboko v pôde koreňmi navzájom poprepájané a spolu komunikujú? Na povrchu sa zdajú byť individuálne a samostatné, ale v skutočnosti si neustále vymieňajú informácie a živiny. My ženy veľmi podobne čerpáme silu zo vzájomnej podpory. Sme taktiež takouto neviditeľnou sieťou, ktorá rastie, a silnie, keď sa vzájomne prepájame a vymieňame si svoje vlastné skúsenosti a múdrosť. Preto tak rady chodíme na ženské konferencie a stretnutia. Potrebujeme cítiť jedná druhú, byť spolu v kolektívnej energii a podať si podpornú ruku. Spolu sme silnejšie, samy slabneme. Aby sme obnovili našu ženskú silu a múdrosť, potrebujeme obnoviť naše rituály a zvyky, alebo si vytvoriť nové, ktoré nám umožnia mať v kruhu iných žien intímne, hlboké, bezpečné a láskavé rozhovory o ženstve. Keď vytvoríme silný ženský kruh, stane sa ochrannou hradbou a inšpiráciou pre všetky ženy, ktoré to na svojej ceste k sebe samým budú potrebovať.

Kolektívna sila ženy

Žena je ako pôda, všetko na nej stojí a ponúka bohaté zdroje vyživenia pre všetkých. Preto ju od pradávna nazývame matka zem. Ak pôda nie je pevná, silná a stabilná, všetko na nej sa roztrasie a ovplyvní to úrodu. A tak aj, keď žena nestojí pevne vo svojej sile, pocíti to každý okolo nej. Ženská sila funguje na kolektívnej báze, preto je pre ženu prirodzené vnímať potreby iných a zaujímať sa o kolektívne dobro.

Mužská energia je vo svojej podstate viac individuálnejšia a zacielená. A to je dôvod, prečo je také dôležité, aby žena pochopila, že najskôr sa potrebuje postarať o seba, o svoju vnútornú spokojnosť a rovnováhu, aby ju vedela ponúknuť ďalej a pomôcť iným.

Vzťah, ktorý má žena sama so sebou, je v jej živote ten najdôležitejší. Čo vo svojom vnútri zasadí, to potom aj zožne. Je dôležité, aby žena v sebe pestovala dobré, láskavé, rešpektujúce, inšpirujúce myšlienky, emócie a hodnoty, aby vedela, kde je jej hranica, v čom je ochotná urobiť kompromis a v čom nie. Ak sa žena vychýli mimo rovnováhy, dovedie tým ostatných k nerovnováhe. Ak je muž v nerovnováhe, nemusí to mať veľký dosah na okolie, keď žena pevne stojí vo svojej sile a pevne, isto drží priestor, muž bude prirodzene reagovať na túto silu ženy a prispôsobí sa.

Sila ženy pramení z tejto kolektívnej energie, ktorú neustále všade nosí so sebou. Žena nekráča nikdy sama, vždy so sebou a okolo seba nesie akoby neviditeľný priestor, ktorý môže byť pre ostatných príťažlivou, nádhernou, bohatou záhradou alebo vyprahnutou púšťou. Žena rozhoduje o tom, čo do svojej záhrady zasadí a muž by jej mal pomôcť túto záhradu neustále polievať a zveľaďovať, aby mohla  kvitnúť a žiariť. Žena má prirodzenú schopnosť vytvárať pôdu pre domov a vzťahy, či už v rodine, vo firme alebo v spoločnosti, keď sa stará o svoju vnútornú rovnováhu a naplnenie a od mužov dostáva potrebnú výživu, ako je rešpekt, láska a podpora.

 

Tvorivá sila ženy

Každá žena v sebe nesie obrovskú tvorivú silu, ktorá sa zhmotňuje v jej schopnosti dať nový ľudský život. A táto schopnosť je kľúčová pre našu evolúciu a prežitie nielen na fyzickej úrovni, ale aj na mentálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni. A to by malo byť pre každú ženu základným kameňom jej osobnej hodnoty a sily.

My ženy sa neustále snažíme dokazovať, že sme hodné, že máme na niečo právo, že sme múdre alebo schopné. Skončime s tým a začnime naplno rozvíjať a šíriť našu skutočnú silu. My samy si potrebujeme uvedomiť svoju hodnotu, lepšie ju potom uvidia aj ostatní. Žena dokáže vytvoriť nový život, čo je najväčšia tvorivá sila, aká existuje. Táto sila v nej prebúdza lásku, citlivosť, oddanosť a odvahu uskutočniť aj nemožné. Žena už viac nepotrebuje dokazovať nikomu nič, je hodná, lebo je.

Tvorivá schopnosť predurčuje ženu, aby bola iniciátorkou zmien. Žena vždy vidí a hľadá, čo sa dá zlepšiť, skrášliť a vytvoriť, málokedy je úplne spokojná, lebo vidí priestor na zlepšenie. Svoju tvorivú schopnosť vie naplno použiť, keď sa naučí spracúvať a smerovať svoje emócie a myšlienky, ktoré sú hybnou silou jej tvorivej energie.

Žena dosahuje výsledky úplne inak ako muž. A to je často pre nás ženy v tomto mužskom svete mätúce, lebo sme prestali jedna druhú učiť ako byť v ženskej sile a začali sme si privlastňovať mužské spôsoby dosahovania úspechu. Pri nás ženách to však nefunguje, necítime sa v tom dobre a autenticky a vedie to k našej vnútornej prázdnote a deštrukcii. Ženy nemajú byť súpermi mužov, ani nemôžu byť, lebo nie sú rovnakí, ale zato sú si rovní. Ak sa ženy pustia do tohto boja, vždy ho prehrajú, aj keď možno vyhrajú jednu bitku, prehrajú dlhodobo, lebo nie sú vo svojej prirodzenej sile a nenapĺňajú svoje poslanie. Žena má prijímať, budovať priestor a tvoriť výsledky po svojom, aby sa stále cítila žensky a väčšinou dosiahne oveľa viac v spolupráci s mužmi, ako keď s nimi súperí. Žena sa nikdy nebude cítiť sama sebou, ak bude vstupovať do mužského princípu sily. Poslaním ženy je byť naplno ženou a vedome šíriť tieto ženské princípy, lebo vtedy je najsilnejšia.

Liečivá sila ženy

Liečivá sila ženy spočíva v jej jemnosti, ľahkosti, láskavosti, dobrote, citlivosti a v empatii. Jej teplý a láskavý dotyk dokáže vyliečiť akékoľvek rany na duši a upokojiť ustráchanú myseľ. Žena touto liečivou silou vytvára horúce náručie a teplý domov, do ktorého sa každý rád vráti a nájde tam prijatie a pochopenie. Muž by mal ochraňovať domov a priestor, ktorý žena vytvorí. Žena vo svojej sile vnáša do vzťahov a spoločnosti citlivosť, vnímavosť a krásu. Podstatou ženského princípu nie je len dávať, ale práve prijímať lásku, lebo ak ju žena cíti a v sebe živí, šíri ju svojou kolektívnou a tvorivou energiou prirodzene ďalej.

 Veľmi sa mi páčili slová pápeža Františka, ktorý raz povedal: „Keď niet ženy, chýba harmónia. Žijeme v spoločnosti, v ktorej má silnú pozíciu muž. Avšak chýba žena. Jej úlohou nie je umývať riad, upratovať alebo aby robila tamto… Nie, nie, úlohou ženy je vnášať harmóniu. Nejde o nadradenosť. Ide len o to, že muž neprináša harmóniu. Je to ona, ktorá vnáša súlad, ktorá nás učí pohladiť, milovať s nehou a ktorá robí zo sveta niečo krásne.

 

Duchovná sila ženy

Odkedy si pamätám, vždy som si kládla otázku, prečo som tu, čo mám urobiť, ako mám ja prispieť. Dovtedy, kým som nezaložila organizáciu RealWoman a stretla som stovky, možno aj tisíce žien. Tam som zistila, že každá žena niekde v sebe cíti, že v tomto živote má nejaké poslanie. Každá žena cíti, že je viac ako len jej telo alebo myseľ, že niečo ju vnútri vedie a ukazuje jej cestu – je to jej duša. Každá žena túži nájsť svoje poslanie, aby mohla nájsť vnútorné naplnenie, ktoré je pre ňu také dôležité, lebo ju to priamo prepája s jej dušou. Žena je vtedy silná a jej sebadôvera rastie, keď dôveruje svojim inštinktom a intuícii, lebo vie sa správne rozhodnúť a nasmerovať svoj život tam, kam ju posiela jej duša. Žena v hĺbke svojho srdca vie, že duša je kapitánom nášho bytia, nie myseľ, len si potrebuje viac veriť.

A touto duchovnou silou by mala inšpirovať mužov, aby využili svoju individuálnu silu a schopnosť dosahovať výsledky pre širšie a vyššie dobro, nielen pre svoje individuálne ciele alebo potreby. Žena je väčšinou tá, ktorá pomôže mužovi nájsť cestu k svojej duši, keď bude pripravený. Duchovná sila ženy nespočíva ani tak v meditácii či ezoterike, ale v sile jej dobrého, láskavého a ľudského srdca, ktoré určuje jej kroky v bežných dňoch. Najväčšia duchovná sila je v schopnosti tvoriť, žiť a šíriť dobro a lásku v sebe a okolo seba v praktickom každodennom živote.

Stále však žijeme v mužskom svete, ktorý riadia muži a prevládajú v ňom mužské princípy a sila. Na jednej strane je pre nás náročnejšie byť ženskými a nájsť cestu k svojej ženskej sile. A na druhej strane sme za to sčasti zodpovedné, lebo niekde v minulosti sme sa tej svojej sily vzdali, a tak sme prispeli k tejto nerovnováhe. Nedokážeme nič zmeniť, pokiaľ za to neprevezmeme zodpovednosť.

Žijeme v duálnej realite, ktorej podstata spočíva v duálnom princípe. Existuje teplo a zima. Hore a dolu. Dobre a zle. Pravá a ľavá. Ženský a mužský princíp. Aby ste spoznali jedno, potrebujete zažiť to druhé. Každý z nás má v sebe tento duálny princíp. Každá žena má v sebe aj nejakú stopu mužskej energie a každý muž má v sebe tú ženskú. Nachádzame sa jeden v druhom. Ani mužom by sa dobre nežilo v ženskom svete. A ani ženám sa veľmi dobre nežije v tom mužskom. Zámerom života je spájať protiklady a neustále nastoľovať rovnováhu a tá sa nedá dosiahnuť, ak budeme budovať iba mužský alebo iba ženský svet.

Potrebujeme konečne spolu bok po boku tvoriť svet, ktorý zahŕňa, rešpektuje a aktívne využíva obidva princípy. Potrebujeme použiť ženskú a mužskú jedinečnosť, talenty a prínos na to, aby sme mohli naplno siahnuť do nášho najvyššieho potenciálu, ktorý spočíva vo vzájomnom spojení a harmonickom, láskavom a chápajúcom partnerstve protikladov.

A žena vo svojej prirodzenej sile má veľký dosah a vplyv na svoje okolie. Ak podporíme ženy, aby stáli pevne v tejto ženskej sile a ženy to urobia, ženský potenciál a sila dokážu transformovať a vyliečiť náš svet.

text Katarína Zachar  fotograf Filip Kartous  styling Zoltán Tóth  mejkap Mischel Warenits  modelka Ronnie Drahňovská, Exit Model Management

Katarína Zacharová
Slovenská spisovateľka, rečníčka, trénerka a koučka v osobnom rozvoji a autorka transformačných programov. V roku 2009 založila vzdelávaciu organizáciu RealWoman pre ženy.
Napísala tri knihy – Končím so strachom, Dobrý pocit a Ako dostať od života, čo chceme. Viac
nájdete na www.katarinazachar.com.

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.