Žena, kľúč k srdcu

Od najstarších čias až po súčasnosť, od ďalekého západu až po orientálny východ, veľa žien sa obetovalo z lásky k mužovi, k deťom alebo komunite, ku ktorej patrili.Kosti každej ženy si pamätajú každú jednu krivdu, žiaľ, prejav úcty či radosť, ktorými si ženské pokolenie naprieč vekmi a svetom prešlo. Je to zasiahnuté hlboko v nás, rovnako ako prirodzenosť milovať…

ŽENA BOHYŇA
Prináša život. V jej tvaroch je niečo magické a neodolateľné. Čím je žena vnadnejšia, tým väčšie schopnosti sa jej pripisujú, tým väčšej úcte sa teší. Muži ju zobrazujú na stenách jaskýň, vytesávajú ju do kameňa, vyrezávajú z dreva, jej oblé tvary prenášajú na hlinené sošky. Uctievajú ju. Nosia jej dary. Je paňou domácnosti. Stráži oheň a vytvára teplo domova, kam sa vždy môžu vrátiť, ak prežijú dobrodružnú cestu za potravou. Práve pre ňu každý deň riskujú vlastný život. Ona je to, čo dáva životu zmysel, ona je prísľub budúcnosti. Od nej závisí, či kmeň prežije. Platí tak od čias, čo na zemi existuje ľudský život. A v niektorých primitívnych kmeňoch, ktoré ešte nestihla ovplyvniť civilizácia, tak platí doteraz.

ŽENA OTROKYŇA
Je súčasťou majetku svojho otca, neskôr spadá do majetníctva manžela. Jej cudnosť je dôležitým obchodným artiklom. Ak sa oddá pokušeniu, čaká ju tvrdý trest a stáva sa poškodeným tovarom. Je považovaná za slabú, nestabilnú a hlúpu. O jej názor sa nikto nezaujíma. Jej miesto je pri hrncoch, je určená len na domáce práce a manželské povinnosti. Muž je jej pánom i majiteľom. Môže ju zmlátiť, ak neposlúcha, môže ju zabiť, ak doslúžila alebo ju môže skrátka vymeniť. Žena v antike, stredoveku a bohužiaľ stále aj v niektorých krajinách a domácnostiach súčasnosti.

nehera_2

ŽENA HRIEŠNICA
Žena z Biblie. Označená za tú, čo sa nechala oklamať diablom. Okúsila zakázané ovocie zo stromu poznania a zviedla na hriech aj Adama. Je zodpovedná za vyhnanie človeka z Raja. Ešte dnes mnohí fanatici veria, že v ženskom tele prebýva diabol, ktorý zvádza človeka na zlé cesty. V hinduizme sa spálňa, kreslo rovnako ako rozkoš, hnev, nečestnosť, zlomyseľnosť a zlé správanie považujú za prirodzenosť ženy. Žena možno nemá fyzickú silu ako muž, ale vie klamať telom. Svoju atraktivitu nehanebne používa ako zbraň, vie muža zviesť, zmanipulovať, je majsterkou intríg. Nemožno jej veriť, lebo nevie udržať tajomstvo a jej prirodzená zvedavosť ju často vedie do zakázaných zón.

ŽENA DIVOŠKA
Žena nespútaná a voľná. Žena, ktorá behá bosá, tancuje nahá a žije s vlkmi v lese. Žena z mýtov, legiend a rozprávok. Žena s plachým pohľadom lane, ktorá miluje prírodu a zvieratá. Človeku neverí, i keď muž – lovec ju niečím priťahuje. Je ako líška, ktorá miluje svoju slobodu, ale tomu pravému dovolí, aby ju skrotil. Žena, ktorá pozná všetky prastaré príbehy a pri praskaní ohňa ich vášnivo podáva ďalej. Žena, ktorá je v každej z nás, keď tancujeme alebo beháme bosé.

 

ŽENA ČARODEJNICA
Žena múdra. Žena, ktorá vidí pod povrch vecí, žena, ktorá počúva svoj šiesty zmysel. Pozná tajomstvo liečivých rastlín, vie predvídať budúcnosť a komunikovať s  nadprirodzenými bytosťami. V  jej očiach je celý svet a v dlaniach liečivá sila. Každá žena, ktorá svet vidí inak než ostatní. Pre jej schopnosti a múdrosť vzbudzuje rešpekt, obavy, strach aj závisť. V čase kresťanskej inkvizície často končila upálená na hranici. Býva nepochopená a  zatratená alebo naopak uznávaná a vyhľadávaná.

ŽENA AMAZONKA
Žena, ktorá sa musí spoľahnúť sama na seba. Žena, ktorú muž opustil alebo zradil. Je neskutočne silná, hrdá a nebojácna. Schopná zniesť i to najväčšie utrpenie v boji za to, čomu verí a čo miluje. Žena, ktorá sa nevzdáva do posledného dychu. Bojovníčka. Za svoje práva, rovnoprávnosť, za ženy, rodinu alebo za svoju lásku.

ŽENA MÚZA Záhadná a nedosiahnuteľná. Zjavuje sa v snoch, myšlienkach, románoch, v piesňach a umeleckých dielach. Muž nikdy nevie, čo si myslí a kedy sa zase objaví. Mätie myseľ, zrýchľuje dych a rozbúchava srdce. Keď vojde do miestnosti, všetky hlavy sa za ňou otáčajú. Vábi, láka, priťahuje pohľady a potom tajuplne zmizne za svojím závojom. Žena, pre ktorú rytieri hrdinsky padali v bojoch.

nehera_3

ŽENA MNÍŠKA
Tá, ktorá sa obetovala. Obetovala svoje túžby a každodenné radosti za vyššie ciele. Skromná, nenápadná, mlčanlivá, súcitná a neskutočne láskavá. So srdcom na dlani pripravená pomôcť každému, kto to potrebuje alebo kto o to požiada. Nerozlišuje a nesúdi. Každý jeden život stavia pred svoj vlastný. Nevesta, ktorá sa zaviazala Bohu, spravodlivosti, láske, pokore a charite.

ŽENA MILENKA
Zvodná a múdra. Dobre pozná svoje silné stránky, vie pracovať so svojou ženskosťou. Ako správna žena vie vytušiť emočný stav vo svojom okolí a  pomocou priamočiarych i  zákulisných ťahov dokáže docieliť vo vzťahu, čo potrebuje. Vie muža spraviť šťastným tým, že mu dovolí zahŕňať ju darmi, starať sa o ňu a chrániť ju. Opláca vášňou a nespútanou láskou. Podvedome cíti, že v skutočnosti je pre muža najväčším naplnením dať žene všetko. Žena dáva tým, že bezpodmienečne prijíma. Muž dostáva tým, že dáva. Žena milenka je častou príčinou, ktorú treba hľadať za veľkými mužskými činmi. Tvorí dejiny tým, že mužovi nenápadne podsúva rady, ktoré muž proklamuje za vlastné myšlienky. Ona inšpiruje, muž realizuje. Prílišná túžba a oddanosť ju však dokáže zaslepiť až k naivite. Je vždy pripravená obetovať sa pre muža, ktorého miluje.

nehera_5

ŽENA MATKA
Tá, ktorá sa obetovala pre rodinu, pre svoje deti. Prirodzene chápe, že tradičná rodina je základ, na ktorom je založená existencia ľudskej spoločnosti. Riadi sa vlastným materinským inštinktom, ktorý je v nej hlboko zakódovaný. S  rastúcim vekom jej stále silnejšie našepkáva: „Zachovaj ľudský rod.“ Jej silný čuch jej pomôže „vyňuchať“ ideálneho partnera na splodenie silného potomstva. Mužnosť mužov je možno určená k tomu, aby ovplyvnila ženy, ale nakoniec je to vždy žena, ktorá si vyberá. Tá nevysvetliteľná sila, ktorá nás k istému partnerovi láka, je práve ten povestný pach, ktorý nám napovedá, že práve tento muž dá našim deťom dobrý genetický základ. Aj tie, čo sa poslaniu matky dlho bránia, nakoniec vnútornému hlasu podľahnú a láska k deťom sa stane ich hlavným hnacím motorom. Silný materinský inštinkt jej vždy napovie, kedy je dieťa v nebezpečenstve. Vtedy vystrčí pazúry a z láskavej matky sa mení na dravca. So svojím potomstvom prežíva každú radosť i bôľ, a to i na diaľku, keď jej ratolesti opustia hniezdo. Matka je žena, ktorá dobrovoľne a s nadšením

ZÁHADNÁ A NEDOSIAHNUTEĽNÁ. ZJAVUJE SA V SNOCH, MYŠLIENKACH, ROMÁNOCH, V PIESŇACH A UMELECKÝCH DIELACH. MUŽ NIKDY NEVIE, ČO SI MYSLÍ A KEDY SA ZASE OBJAVÍ.

radšej zostane doma s deťmi, akoby mala bojovať za rovnoprávnosť. Podvedome chápe, že jej pozícia v domácnosti má nevyčísliteľnú hodnotu pre všetkých. Žena, ktorá sa riadi svojou prirodzenosťou, vie, že práve dobre vychované deti so srdcom a rozumom na mieste môžu svetu priniesť šťastnú budúcnosť.

ŽENA MLADUCHA
Žena, ktorá tkvie v srdciach našich predkov. Svoje dlhé vlasy, ktoré sú jedným z najdôležitejších faktorov ženskej krásy, si zapletá do vrkočov a zdobí stužkami. Neskôr, po svadbe si ich skrýva pod čepiec či šatku, aby tak dala najavo, že už patrí iba jedinému mužovi. Rada tancuje, spieva, hrá na píšťale a smeje sa. Teší sa z bežných maličkostí. Je bezstarostná, rozdáva radosť a smiech. Vyšíva, maľuje, upratuje, varí. Čokoľvek robí, tvorí. Uvedomuje si svoju ženskosť a krásu. Do domácnosti vnáša teplo. Túži po láske, po mládencovi, ktorého by mohla oddane milovať.

ŽENA ORIENTÁLNA
Hrdá a sebavedomá. Zahaľuje sa, aby znížila svoju atraktivitu a uchovala si tak neutralitu správania sa druhých voči nej. Uvedomuje si, že niektorí muži preukazujú atraktívnym ženám viac úcty alebo nimi naopak opovrhujú. Pretože na niektoré nazerajú ako na sexuálne objekty, nesprávajú sa k všetkým ženám rovnako. Žena Stredného východu pozná svoju hodnotu. Vie, čo chce a nebojí sa to dať najavo. Neštíti sa od svojho nastávajúceho vypýtať množstvo peňazí na svadbu, šaty a šperky. Navonok, často celá zahalená v čiernom, možno vyzerá ako otrokyňa mužových rozmarov, v skutočnosti je to však naopak. Je to práve ona, ktorá sa na verejnosti nahlas háda, ak nie je spokojná so službami. Nepracuje, fi nančné zabezpečenie ponecháva na mužovi. Zostáva doma, ale s domácnosťou a výchovou detí jej pomáhajú vychovávateľky a pomocníčky do domácnosti. Vo voľnom čase sa stretáva s inými ženami, nakupuje, zveľaďuje dom, stará sa o svoj zovňajšok, necháva sa rozmaznávať.

ŽENA EXOTICKÁ
Úctivá, skromná, vďačná a obetavá. Naučená tvrdo pracovať, učiť sa a nesťažovať sa. Pre jej krehkú stavbu tela a plachý pohľad vzbudzuje v mužoch ochranárske pudy.

V KAŽDEJ ŽENE SA UKRÝVA MATKA, MNÍŠKA, MILENKA, MLADUCHA, MÚZA ČI BOJOVNÍČKA.

Medzi jej najvyššie ambície nepatrí kariéra v práci, ale veľká svadba a dobrý manžel, ktorý by ju zabezpečil a o ktorého by sa mohla s láskou starať. Mužov z našich končín priťahuje jej poslušnosť, oddanosť a povestné masérske a sexuálne zručnosti.

 

ŽENA V NOHAVICIACH
Žena západu. Dlhé roky bojovala za rovnoprávnosť, až sa jej to vymklo z ruky. Rovnoprávnosť sa dnes zamieňa za rovnakosť a práve túžba po rovnakosti s mužmi je jedným z dôsledkov, že džentlmeni vymierajú. Dnes jej nikto nepomôže s ťažkým kufrom, neotvorí jej dvere a nepodá ruku. To nič, veď zvládne to aj sama. A víťazí na všetkých frontoch. Siaha na najvyššie postavenia v práci, aby večer nastúpila do druhej zmeny ako matka, ktorá bezchybne zvláda aj domácnosť a deti. V starostlivosti o krásu súperí s vyretušovanými modelkami z obálok časopisov a v spálni sa chce vyrovnať herečkám z filmov pre dospelých. Pre veľký nátlak na jej osobu býva často nešťastná, frustrovaná a vyčerpaná. Je otrokom systému. Sťažuje sa, že je na všetko sama, ale pritom nikomu nedá šancu. Mužovi vyčíta neschopnosť postarať sa o rodinu, a pritom si neuvedomuje, že to ona drží jeho mužnosť na povrázku. Postupne sa presvedčila, že mužov k životu nepotrebuje, a tým sa pripravila o možnosť byť slabá, zraniteľná a chránená. Tak ako stráca na ženskosti, muži prichádzajú o svoju mužnosť. Už sa viac nikto z nich nestará o vzájomne dobro, ale navzájom spolu súperia…

nehera_8

V každej žene sa ukrýva matka, mníška, milenka, mladucha, múza či bojovníčka. Niektorá jej časť je silnejšia než iná, ale všetky sú prítomné. Po rokoch bojov za svoje práva máme strach zostať slabé. Ale oddať sa láske neznamená slabosť. Žena, ktorá sa oddá mužovi, nemusí byť otrokyňou jeho vášní. Oddáva sa predsa mužovi, ktorého si vybrala za svojho partnera, pretože s ním cíti možnosť spoločnej životnej cesty za poznaním. To ona zasieva myšlienky do mužskej mysle a ovplyvňuje mužov v negatívnom i pozitívnom zmysle. To ona svojím otvorením sa a oddaním otvára srdce muža. Láska znamená prijatie reality takej, aká je, prijatie druhého, taký, aký je a tiež prijatie samej seba, všetkých žien, ktoré si na veky vekov nosíme vo svojich bunkách. V láske koniec koncov nejde o pochopenie, ale o účasť. Láska je v službách zachovania človeka, drží nás pohromade. Láska je prirodzená vlastnosť ženy. Stačí otvoriť srdce a je všade…

text Zuzana Greizingerová foto Tomáš Thurzo styling & art directing Natália Pažická odevy NEHERA modelky Alžbeta M., Mia S. agentúra EXIT MODEL MANAGEMENT

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.