BERIEM VECI, TAKÉ AKÉ SÚ

„MÁM POCIT, ŽE PRÍCHODOM MOJEJ
DCÉRKY IZABELKY NA SVET, SA VO
MNE OTVORILA BRÁNA EMOTIVITY.
AKOBY SOM PÔRODOM NAŠTARTOVALA
AJ MOJE ZNOVUZRODENIE, VĎAKA
KTORÉMU SOM DNES OVEĽA
EMPATICKEJŠIA A LÁSKAVEJŠIA.
MOŽNO SA MI OTVORILO TRETIE
OKO, NEVIEM TO S ISTOTOU POVEDAŤ
🙂 ŽIVOT BERIEM S OVEĽA VÄČŠOU
POKOROU, BERIEM VECI, TAKÉ AKÉ
SÚ A NEVYTVÁRAM SI DOMNIENKY.
TIEŽ SI OVEĽA VIAC UVEDOMUJEM
VRTKAVOSŤ ŠŤASTIA A SNAŽÍM SA
POMÁHAŤ ĽUĎOM V MOJOM OKOLÍ.“

BABSY HERIBANOVÁ, PR MANAŽÉRKA A MODERÁTORKA

FOTO Martin Tomečko