Adela Vinczeová

„Čo je začiatkom každého
pochopenia? Prijatie. Prijatie
nie je pasívne. Naopak! Je
to nutný začiatok každej
úspešnej aktivity.“