O nás

Kde kúpite LÁV

LÁV poláska vašu dušu

Magazín LÁV oslovuje všetkých,

ktorým je srdcu blízka tematická trilógia

‘body love soul’.

Ponúka priestor hodnotným témam,

zjavom a kreáciám, ktoré rezonujú v spoločnosti.

Pozitívnym zameraním a moderným dizajnom

je svojbytným imprintovaným médiom

podnetných posolstiev a inšpiratívnych počinov.

Ideový obsah a kreatívnu formu má na svedomí

Radomír Brhlík, zakladateľ a šéfredaktor.

LÁV je s láskou vytváraný na Slovensku.