LÁV magazín

Vydáva
Be Well Media s.r.o.
www.bewellmedia.sk
Fraňa Kráľa 4,
811 05 Bratislava
tel.: +421 918 616 200

Predplatné
predplatne@lav.sk

Šéfredaktor
Radomír Brhlík
radomir.brhlik@lav.sk

Obchodná riaditeľka
Eva Mozolová
eva.mozolova@lav.sk

Zastúpenie pre ČR
Saskia Žáková
saskia.zakova@lav.sk

Grafický dizajn
Ambra
ambra@lav.sk

Jazykové korektúry
Redigovanie, s.r.o

Tlač
Dubra, s.r.o.

Distribúcia SK 
Mediaprint Kapa
& Be Well Media

Distribúcia ČR 
Be Well Media

logotype-black-orezany