Ako hádky rodičov ovplyvňujú deti? Dá sa hádať tak, aby to bolo pre ne užitočné!

Čo vám budeme hovoriť? Ak žijete v dlhodobom vzťahu, tak iste viete, že takéto vzťahy bez konfliktov existujú asi len vo filmoch inšpirovaných červenou knižnicou. Koniec koncov, sme „len“ ľudia. Niektorí z nás máme „manželstvá po taliansky“ a rovnako ako Sophia Loren a Marcello Mastroianni berieme tie hádky tak trochu ako chlieb náš každodenný.Lenže čo s tým, keď prídu do rodiny deti? Je jasné, že oni vaše výmeny názorov budú brať celkom inak a môže to ovplyvniť celý ich život. Vývojová psychologička Diana Divecha vám ukáže, ako veľmi konflikty v rodine zasahujú detskú myseľ a poradí vám, ako zmeniť hádku na niečo, čo bude pre vaše dieťa užitočné.

Keď som bola dieťa, hádky mojich rodičov spôsobovali, že atmosféra bola taká, že by ste ju mohli nožom krájať. Moja mama otca verbálne bičovala, rozbíjala poháre a chrlila bizarné vyhrážky. Jej výbuchy zmrazili moje kroky. Keď otec utiekol do práce, do garáže alebo do lesa, cítila som sa nechránená.

“Deti sú ako emotívne Geigerove počítače,” hovorí psychológ z University of Notre Dame, E. Mark Cummings, ktorý v priebehu dvadsiatich rokov spolu s kolegami publikoval na túto tému stovky dokumentov. „Deti venujú pozornosť emóciám svojich rodičov, aby získali informácie o tom, ako bezpečne je pre ne v rodine,“ hovorí Cummings.

Keď sa rodičia správajú deštruktívne, vedľajšie škody si deti môžu niesť celý život.

Moja skúsenosť z detstva ma priviedla k tomu, že k manželstvu a rodičovstvu som pristupovala s viac ako troškou opatrnosti. Ako vývojový psychológ som vedela, že manželským hádkam sa nedá vyhnúť. Podľa rodinnej terapeutky Sheri Glucoft Wong z Berkeley v Kalifornii, už samotný fakt, že máte deti, vytvára viac konfliktov, dokonca aj pre páry, ktoré predtým, než sa stali rodičmi, vychádzali spolu dobre. “Keď sa objavia deti, je menej času na to, aby sa dalo urobiť viac vecí,” hovorí. “Zrazu nie ste takí trpezliví, ani takí flexibilní a cítite, že ide o viac.”

Vedela som, že musí existovať lepší spôsob, ako zvládnuť konflikty, než ten, v ktorom som vyrastala. Keď sme sa s manželom rozhodli mať deti, povedala som si, že sa nikdy pred nimi nebudeme hádať. “Konflikt je normálnou súčasťou každodenných skúseností, takže nie je dôležité, či sa rodičia hádajú,” hovorí Cummings. “Ide o spôsob, akým je konflikt vyjadrený a vyriešený, a najmä o to, ako sa deti pri ňom cítia, to má dôležitý dopad pre deti.” Sledovanie niektorých druhov hádok môže byť dokonca pre deti dobré – keď deti vidia, že ich rodičia riešia ťažké problémy, podľa Cummingsa môžu lepšie vyrásť.

Čo je ničivý konflikt?

Vo svojej knihe Manželské konflikty a deti: Emocionálna bezpečnostná perspektíva Cummings a jeho kolega Patrick Davies z University of Rochester identifikujú rôzne druhy deštruktívnych taktík používaných medzi rodičmi, ktoré poškodzujú deti:

  • Slovná agresia, ako je nadávky, urážky a vyhrážanie sa odchodom
  • Fyzická agresia ako bitka a postrkovanie
  • Tiché taktiky, ako vyhýbanie sa, odchádzanie, trucovanie alebo neprítomné správanie
  • Kapitulácia – vzdanie sa môže vyzerať ako riešenie, ale nie je to tak

Keď rodičia voči sebe opakovane používajú nepriateľské stratégie, niektoré deti sa môžu stať následkom toho rozrušené, znepokojené, úzkostné a cítiť sa beznádejne. Iné môžu reagovať s hnevom, stávajú sa agresívne a pribúdajú im problémy s chovaním doma aj v škole. Možno sa u nich prejavia poruchy spánku a zdravotné problémy, ako sú bolesti hlavy a bolesti žalúdka, alebo môžu byť častejšie choré. Stres môže narúšať ich schopnosť sústrediť sa, čo je zdrojom učebných a akademických problémov v škole. Väčšina detí, ktoré vyrastajú v prostredí deštruktívnych konfliktov, má problémy s vytváraním zdravých a vyvážených vzťahov so svojimi rovesníkmi. Nepriaznivo ovplyvnené sú dokonca aj súrodenecké vzťahy, ktoré majú tendenciu ísť do extrémov, stávajú sa nadmieru naviazanými a nadmerne chrániace jeden druhého, alebo naopak vzdialené a odpojené.

Niektoré výskumy naznačujú, že deti mladšie ako šesť mesiacov vnímajú úzkosť svojich rodičov. Štúdie, ktoré sledovali deti počas dlhého obdobia, poukazujú na to, že deti, ktoré boli v materskej škole v dôsledku konfliktov svojich rodičov neisté, mali väčšiu pravdepodobnosť problémov s prispôsobovaním sa v siedmej triede. Nedávna štúdia ukázala, že aj 19-ročné deti zostali citlivé na rodičovské konflikty. Niektorí v to možno dúfajú, ale ako hovorí Cummings: “Deti si na to nikdy nezvyknú”.

V pozoruhodnej 20-ročnej štúdii o rodičovských konfliktoch a detskom strese antropológovia Mark Flinn a Barry Anglicko England analyzovali vzorky stresového hormónu kortizolu odobratého deťmi v celej dedine na východnom pobreží ostrova Dominica v Karibiku. Deti, ktoré žili s rodičmi, ktorí sa neustále hádali, mali vyššiu priemernú hladinu kortizolu ako deti, ktoré žili v pokojnejších rodinách. V dôsledku toho boli často unavené a choré, menej sa hrali a mali horší spánok. Celkovo si deti nikdy nezvykli ani nestali sa odolné voči stresu v rodine. Na rozdiel od toho, keď deti zažili veľmi pokojný alebo láskyplný kontakt, hladina kortizolu im klesla.

Nedávne výskumy ukazujú, že zatiaľ čo u niektorých detí kortizol dosahoval vysoké hodnoty, u iných detí bol abnormálne nízky a otupený. A tieto odlišné modely kortizolu sa zdajú byť spojené s rôznymi druhmi behaviorálnych problémov v strednom detstve. Môže prísť aj k poškodeniu iných fyziologických regulačných systémov, napríklad sympatických a parasympatických častí autonómneho nervového systému, ktoré nám pomáhajú reagovať na vnímanú hrozbu, ale sú aj “brzdami”, ktoré nás dávajú do rovnováhy a upokojujú nás.

V roku 2002 sa výskumníci Rena Repetti, Shelley Taylorová a Teresa Seemanová na UCLA (University of California, Los Angeles) zamerali na 47 štúdií, ktoré spájali skúsenosti detí v rizikových rodinných prostrediach s neskoršími problémami v dospelosti. Zistili, že tí, ktorí vyrastali v domácnostiach s vysokou úrovňou konfliktov, mali v porovnaní s kontrolnými skupinami neskôr v živote viac zdravotných, emočných a sociálnych problémov. Ako dospelí mali väčšiu pravdepodobnosť hlásení vaskulárnych a imunitných problémov, depresií a emočnej reaktivity, závislosti od rôznych látok, osamelosti a problémov s intimitou.

Vyhýbanie sa konfliktu nie je riešením

Niektorí rodičia, ktorí vedia, aký deštruktívny môže byť konflikt, si myslia, že sa vyhnú ovplyvňovaniu svojich detí tým, že sa vzdajú alebo kapitulujú, aby hádku ukončili. Ale to nie je efektívna taktika. “Urobili sme o tom štúdiu,” povedal Cummings. Podľa záznamov rodičov o ich domácich hádkach a reakciách detí – emocionálne reakcie detí na kapituláciu sú “nepozitívne”. Neverbálny hnev a “stavanie kamenných stien” – odmietanie komunikácie alebo spoločných riešení – sú obzvlášť problematické.

“Naše štúdie ukázali, že dlhodobé účinky rodičovskej rezignácie sú v skutočnosti pre deti a ich systém viac znepokojujúce (než otvorený konflikt),” hovorí Cummings. Prečo? “Deti cítia vo vzduchu problém,” vysvetľuje. “Hovorí im, čo sa deje, a s tým môžu pracovať. Ale keď sa rodičia stiahnu a stanú sa citovo nedostupnými, deti nevedia, čo sa deje. Vedia len, že sa deje niečo zlé. Po čase vidíme, že rezignácia rodičov je v skutočnosti horšia voľba pre deti. A aj pre manželský vzťah.”

Deti sú dômyselní analytici konfliktov. To, ako dokážu vycítiť emócie, je oveľa rafinovanejšie, ako si rodičia vedia predstaviť. “Keď idú rodičia za zatvorené dvere a vyjdú z nich predstierajúc, že všetko vyriešili, deti to dokážu odhaliť,” hovorí Cummings. „Uvidia, že to iba predstierate. A to je v skutočnosti ešte horšie. Ako pár nemôžete vyriešiť problém, ktorý nedokážete rozpoznať. Deti to budú vedieť, vy budete to vedieť, ale nič sa nestane z hľadiska pokroku.”

Na druhej strane však Cummings hovorí: “Ak rodičia idú za zatvorené dvere a keď z nich vyjdú, nie sú nahnevaní, deti usúdia, že sa veci vyriešili. Deti dokážu rozpoznať rozdiel medzi riešením nasilu a takým, ktoré sprevádzajú pozitívne emócie a na tom záleží. ”

Ako sa postaviť ku konfliktu, aby bol funkčný?

“Niektoré typy konfliktov deti neznepokojujú a deti z nich skutočne profitujú,” hovorí Cummings. Keď majú rodičia mierny až stredný konflikt, v ktorom je podpora, kompromisy a pozitívne emócie, deti si rozvíjajú lepšie sociálne zručnosti a sebavedomie, užívajú si väčšiu emocionálnu bezpečnosť, majú lepšie vzťahy s rodičmi, prospievajú v škole a majú menej psychických problémov.

“Keď sú deti svedkami hádky a vidia rodičov, ktorí problémy riešia, sú dokonca šťastnejšie, ako boli predtým, než to videli,” hovorí Cummings. “Deti sa uistia v tom, že rodičia dokážu na riešení pracovať. Vieme to vďaka pocitom, ktoré ukazujú, čo hovoria, a vďaka ich správaniu – utekajú sa hrať.”

Konštruktívne konflikty ukazuje lepšie výsledky aj v priebehu času. “Deti sa cítia citovo bezpečnejšie, ich vnútorné zdroje sú uvoľnené pre pozitívny rozvojový rast a posilňujú svoje prosociálne správanie voči druhým. V skutočnosti sa mnohé problémy týkajúce sa správania detí dajú vyriešiť tým, že sa prestanete sústrediť na dieťa alebo dokonca na vzťah rodič – dieťa, ale jednoduchým zlepšením samotného vzťahu rodičov, ktorý posilňuje emocionálnu bezpečnosť detí. Aj keď rodičia problém úplne nevyriešia, ale nájdu čiastočné riešenie, deti budú v poriadku. Ich úzkosť sa znižuje v pomere k schopnosti rodičov riešiť veci konštruktívne. “Kompromis je najlepší, ale máme veľa štúdií, ktoré ukazujú, že deti majú prospech z akéhokoľvek pokroku smerom k riešeniu,” hovorí Cummings.

 

Cummings aj Glucoft Wong súhlasia s tým, že deti môžu skutočne ťažiť z konfliktu – ak to rodičia dobre riadia. “Rodičia by mali byť zrkadlom skutočného života… v tom najlepšom,” hovorí Glucoft Wong. “Nechajte ich sledovať, ako ľudia riešia veci, ako vyjednávajú a hľadajú kompromisy.” Obaja však tiež súhlasia s tým, že niektoré veci je najlepšie pred deťmi nespomínať. Diskusie o sexe a s ním súvisiacich problémoch je lepšie riešiť úctivo bez publika. Glucoft Wong povzbudzuje rodičov, aby získali pomoc, ktorú potrebujú, aby sa naučili lepšie komunikovať – z rodičovských programov, kníh alebo od terapeutov.

Konflikt mojich vlastných rodičov ma už neovplyvňuje tak ako kedysi vďaka dôkladnej práci a môjmu milujúcemu tridsaťročnému manželstvu. Naše dve dcéry majú po dvadsiatke a cítia sa bezpečne v ich vlastných láskyplných partnerstvách a dúfam, že lekcie z detstva ich podržia. Keď boli v predškolskom veku a s obavami prerušili naše hádky, môj manžel a ja sme sa na ne usmiali a upokojili ich s našim špeciálnym kódom: centimetrovou medzerou medzi palcom a ukazovákom som im pripomenula, že naša hádka bola takáto malá, ale že naša láska je oveľa väčšia – a jej veľkosť som im ukázala s doširoka rozpaženými rukami.

Rady pri hádke

(s láskavým dovolením Sheri Glucoft Wong)

  • Hádku veďte s empatiou: Otvorte dialóg tým, že najprv necháte inú osobu vedieť, že ju vidíte, chápete ju a viete si predstaviť, ako sa cíti.
  • Nedovoľte svojmu partnerovi, aby pochyboval: Očakávajte najlepšie zámery a aby ste si nezabudli, že sa navzájom milujete, prejavte si to pohladením.
  • Nezabudnite, že ste v rovnakom tíme: Problémy riešte tak, že vyložíte všetky karty na stôl a pozriete sa na ne spoločne, aby ste vyriešili dilemu, nekopete predsa každý za iný tím. Potom problém vyriešite spolu.
  • Konštruktívna kritika funguje len vtedy, keď váš partner môže urobiť niečo s tým, čo sa stalo: Ak ste už zmeškali termín uzávierky na prihlásenie do futbalového tímu, napravte čo najskôr vzniknutú situáciu a hovorte o tom, ako to urobiť lepšie nabudúce. Výčitky nenapravia nič, čo sa už stalo.
  • Všetko, čo treba povedať, sa dá povedať láskavo: nesúhlas, sklamanie, rozhorčenie – všetko sa dá lepšie zvládnuť s láskavosťou.
Zdroj: www.developmentalscience.com

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.