ZNOVUZRODENIE

Každý koniec prináša nový začiatok.

VstúpteVstúpte

HARD-BOILED WONDERLAND

…je to miesto, kde sa jeden
svet končí a druhý začína.

Miesto, kde hlavné postavy
hľadajú svoju vlastnú
identitu, vnútornú slobodu,
pamäť, ukradnutéspomienky…
seba samých. A tak ako
v rovnomennom románe
Haruki Murakamiho, aj na
konci tohto editorálu jeho
hrdinovia pochopia, že veci
sa nedajú preto, lebo tak
boli dané, ale pretože sme
sa pre ne sami rozhodli…

Editoriál

Najnovšie

From The Blog